1. ดูรายละเอียดการสมัครและการยืนยันตัวตนได้ที่ siwonhyukjae.com/believe/help/faq 

ช่วยเหลือ

ตัวยิ้ม
This shows a full list of the smilies you can insert when posting a message.
BB Codes
The list of BB codes you can use to spice up the look of your messages. This page shows a list of all BB codes that are available.
แต้มสะสม
You can earn trophies by carrying out different actions. This page shows a list of the trophies that are available.
Cookie Usage
This page explains how this site uses cookies.
FAQ
for believablehome member
First Active : ยืนยันตัวตนครั้งแรก
How to Login
Account Connects to facebook & Twitter : เชื่อมต่อสมาชิกบ้านกับ facebook & twitter
เชื่อมต่อสมาชิกบ้านกับเฟสและทวิต
How to register : วิธีสมัครสมาชิก